Acte necesare pentru obtinerea ajutorului de deces

 1. Cerere tip pentru persoanele asigurate cu contract sau declaraţie de asigurare sau cerere pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari;
 2. Certificat de deces în original şi copie;
 3. Cupon de pensie
 4. Actul de identitate al solicitantului în original şi copie;
 5. Acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore sau curator - original şi copie;
  Daca solicitantul este fiu
   • Certificat de nastere (original si copie);
  Daca solicitantul este fiica
   • Certificat de nastere (original si copie); Certificat de casatorie (original si copie)
  Daca solicitantul este sot/sotie
  • Certificat de casatorie (original si copie);
 6. Declaratie pe propria raspundere ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces (data sub incidenta art. 292 din Codul Penal) sau documente (factura sicriu) din care sa rezulte ca a suportat aceste cheltuieli;

  CASA JUDETEANA DE PENSII
  Str. 13 Decembrie , nr 43A
  Telefon 0268 418055 , 0268 475824
  Secretariat 0268 478779

Documente inmormantare

Filename Size Date & Time
An Adobe Acrobat file cerere-ajutor-deces-casa-de-pensii 14.31 KB 2015-06-27 21:06:18
An Adobe Acrobat file cerere-ajutor-inmormantare 32.68 KB 2015-06-27 21:07:38